Λευκό και σφαιρικό “USO” καταγράφηκε σε video στη Σουηδία

Τι είναι το USO;
USO είναι τα αρχικά Unidentified Submarine Object, που σημαίνει Αγνώστης Ταυτότητας Υποβρύχιο Αντικείμενο. Η εμφάνισή τους είναι πιο σπάνια από των UFO για τον λόγο ότι βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Περιστατικό
Ένα περίεγο λευκό και σφαιρικό “USO” βιντεοσκοπήθηκε από πλήρωμα ιστοπλοϊκού σε ακτή της Σουηδίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2011.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.