Πρώην υπουργός άμυνας του Καναδά μιλάει για τα UFO!

Ο Paul Hellyer, πρώην καναδός υπουργός Άμυνας μιλά για τις κρυφές σχέσεις μεταξύ γήινων και εξωγήινων, για την εξωγήινη τεχνολογία και για την παγκοσμιοποίηση!

Πληροφορίες: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Hellyer

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.