Μαζικές θεάσεις UFO στην Νορβηγία


Δείτε το video όπου μιλάνε επιστήμονες και κάτοικοι περιοχών της Νορβηγίας για τα Αγνώστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ):

Εικόνες από το παρατηρητήριο: http://www.hessdalen.org

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.