Ρομπότ στην αρχαία Ελλάδα (ντοκυμαντέρ)

talos-robot-greek

Ρομπότ. Η ίδια η λέξη θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας και εικόνες από το μέλλον. Μπορεί, όμως, οι πρόγονοί μας να έχουν δημιουργήσει μηχανές, εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια πριν;

Ο κόσμος της αρχαιότητας είναι γεμάτος ιστορίες για αυτόματες μηχανές – ρομπότ, όπως το μυθικό ρομπότ Τάλως… που κατασκευάστηκε από τον θεό Ήφαιστο.


από KRASODAD

Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι πληροφορίες που μάς δίνει ο Όμηρος στην «Ιλιάδα» (Ραψωδία Σ, στίχοι 410-426) (μετάφραση Ι. Πολυλά) και η οποίες χρησιμοποιούνται από την σειρά του καναλιού για να πιστοποιήσουν την ύπαρξη υψηλής τεχνολογίας στην αρχαιότητα.

«Και από το αμόνι λεχαστά* σηκώθηκε το τέρας

χωλαίνοντας κ΄εσάλευαν κάτω φτενά τα σκέλη΄

και τες φυσούνες μάκρυνεν απ΄ την φωτιά και όλα

εσύναξε τα σύνεργα ΄ς έν΄ αργυρό λαρνάκι,

και με σφογγάρι εκάθαρε το πρόσωπο, τα χέρια

τον τράχηλον τον δυνατόν, τα δασερά του στήθη.

Χιτώνα ενδύθη, εφούχτωσε σκήπτρο παχύ κ΄ εβγήκε

χωλαίνοντας΄ και ανάλαφρα τον κύριον εστηρίζαν

θεράπαινες ολόχρυσες, σαν ζωντανά κοράσια

δύναμιν έχουν και φωνήν, νουν έχουν εις τες φρένες,

και τεχνουργήματ΄ έμαθαν από τους αθανάτους΄

εκείνες τον επρόσεχαν, κ΄ εσύρθη αυτός πλησίον

΄ς την Θέτιδα κ΄ εκάθισε ΄ς ένα θρονί ωραίο,

το χέρι εκείνης έσφιξε΄ «μακρόπεπλη», της είπε,

«Θέτι σεπτή και αγαπητή, ΄ς το δώμα μας πώς ήλθες;

και ως τώρα εδώ δεν σ΄ είδαμε καθόλου να συχνάζης,

λέγε μου ευθύς ό,τι ποθείς. Και να το πράξω θέλω

αν πράγμα είναι που γίνεται και που ημπορώ να πράξω».

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν έντονες δοξασίες για κινούμενα και ομιλούντα αντικείμενα. Τα αγάλματα του Δαιδάλου, όπως αναφέρει ο Πλάτων («Μένων»), θεωρήθηκαν τόσο ζωντανά, ώστε να δημιουργηθεί ο μύθος ότι περπατούν μόνα τους και ότι πρέπει να τα δέσει κανείς για να μη φύγουν. Επίσης, ο ίδιος ο Πλάτων επισημαίνει («Ευθύδημος») ότι όλα τα αντικείμενα έχουν φωνή, όλα μιλούν.

Μάλιστα αναφέρει το παράδειγμα των χαλκουργείων, όπου ακούει κανείς, όπως λέει, να φωνάζουν και να κραυγάζουν δυνατά τα σιδερικά, όταν κανείς τα αγγίζει.

You may also like...

1 Response

  1. August 8, 2014

    […] Ρομπότ. Η ίδια η λέξη θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας και εικόνες από το μέλλον. Μπορεί, όμως, οι πρόγονοί μας να έχουν δημιουργήσει μηχανές, εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια πριν;Ο κόσμος της αρχαιότητας είναι γεμάτος ιστορίες για αυτόματες μηχανές – ρομπότ, όπως το μυθικό ρομπότ Τάλως… που κατασκευάστηκε από τον θεό Ήφαιστο. από KRASODADΕίναι πραγματικά εντυπωσιακές οι πληροφορίες που μάς δίνει ο Όμηρος στην «Ιλιάδα» (Ραψωδία Σ, στίχοι 410-426) (μετάφραση Ι. Πολυλά) και η οποίες χρησιμοποιούνται από την σειρά του καναλιού για να πιστοποιήσουν την ύπαρξη υψηλής τεχνολογίας στην αρχαιότητα.«Και από το αμόνι λεχαστά* σηκώθηκε το τέραςχωλαίνοντας κ΄εσάλευαν κάτω φτενά τα σκέλη΄και τες φυσούνες μάκρυνεν απ΄ την φωτιά και όλαεσύναξε τα σύνεργα ΄ς έν΄ αργυρό λαρνάκι,και με σφογγάρι εκάθαρε το πρόσωπο, τα χέριατον τράχηλον τον δυνατόν, τα δασερά του στήθη.Χιτώνα ενδύθη, εφούχτωσε σκήπτρο παχύ κ΄ εβγήκεχωλαίνοντας΄ και ανάλαφρα τον κύριον εστηρίζανθεράπαινες ολόχρυσες, σαν ζωντανά κοράσιαδύναμιν έχουν και φωνήν, νουν έχουν εις τες φρένες,και τεχνουργήματ΄ έμαθαν από τους αθανάτους΄εκείνες τον επρόσεχαν, κ΄ εσύρθη αυτός πλησίον΄ς την Θέτιδα κ΄ εκάθισε ΄ς ένα θρονί ωραίο,το χέρι εκείνης έσφιξε΄ «μακρόπεπλη», της είπε,«Θέτι σεπτή και αγαπητή, ΄ς το δώμα μας πώς ήλθες;και ως τώρα εδώ δεν σ΄ είδαμε καθόλου να συχνάζης,λέγε μου ευθύς ό,τι ποθείς. Και να το πράξω θέλωαν πράγμα είναι που γίνεται και που ημπορώ να πράξω».Υπενθυμίζεται ακόμη ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν έντονες δοξασίες για κινούμενα και ομιλούντα αντικείμενα. Τα αγάλματα του Δαιδάλου, όπως αναφέρει ο Πλάτων («Μένων»), θεωρήθηκαν τόσο ζωντανά, ώστε να δημιουργηθεί ο μύθος ότι περπατούν μόνα τους και ότι πρέπει να τα δέσει κανείς για να μη φύγουν. Επίσης, ο ίδιος ο Πλάτων επισημαίνει («Ευθύδημος») ότι όλα τα αντικείμενα έχουν φωνή, όλα μιλούν.Μάλιστα αναφέρει το παράδειγμα των χαλκουργείων, όπου ακούει κανείς, όπως λέει, να φωνάζουν και να κραυγάζουν δυνατά τα σιδερικά, όταν κανείς τα αγγίζει. Το διαβάσαμε: xfiles.gr […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.